ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
0123757.JPG
สัมมนาเชิงปฏิบัติการตามแผนงาน
สำนักงานเลขานุการกรม : ผู้บันทึกข้อมูล 

DSC02323.jpg
สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาพร้อมคณะร่วมกับเครือข่ายด้านการณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

C360_2014-06-13-13-35-39-77.jpg
ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณสำนกังานฯ
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

DSC01560.jpg
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อสมทบทุนสร้างห้องสุขา – ห้องน้ำ
ทอด ณ วัดหนองแวง
ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2557
 : ผู้บันทึกข้อมูล